Các bé hăng say tập luyện chuẩn bị chội thi " Bé vui khỏe thông minh nhanh nhẹn" đến trường các bé được chăm sóc, học tập, và còn được tham gia các hội thi, nhăm phát triển sự khéo léo của trẻ.

Ngoài giờ học, các bé hăng say tập luyện.