yêu nghề mến trẻ

Địa chỉ: Xã Quang Phong, Hhyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0917128969
Hotline: 0917128969
Thông tin chi tiết:
Lang Thị Liên
Họ và tên Lang Thị Liên
Ngày tháng năm sinh 09/07/1988
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Bản ca - Quang Phong - Quế Phong - Nghệ An
Điện thoại 854421222
Email langlien1122@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách