yêu nghề mến trẻ

Địa chỉ: Xã Quang Phong, Hhyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0917128969
Hotline: 0917128969
Thông tin chi tiết:
Lìm Thị Út
Họ và tên Lìm Thị Út
Ngày tháng năm sinh 07/05/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu phó
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ Bản Tín Pú, xã Quang phong, huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0946396018
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách