yêu nghề mến trẻ

Địa chỉ: Xã Quang Phong, Hhyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0917128969
Hotline: 0917128969
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Xuyên
Họ và tên Hoàng Thị Xuyên
Ngày tháng năm sinh 18/03/1973
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ Bản Ca, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0917128969
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách